Čistenie Ozónom

Ozónový generátor je  schopný rýchlo a efektívne odstrániť nepríjemné pachy, zárodky, baktérie ale aj vírusy ( aj nový Corona vírus ). Za pomoci ventilátora je ozón rovnomerne rozprestretý v priestore. Vďaka tomu môžu byť zo vzduchu dokonca odstránené aj škodlivé spóry plesní, čo je zdraviu prospešné a čím sa uľaví alergikom.

Ozónovým generátorom Vám pomôžeme neutralizovať vzduch v miestnostiach, ktoré sú vystavené silnému zápachu. Môžete pomocou neho tiež neutralizovať zatuchnutý zápach spôsobený povodňami či požiarom. Ozónovej generátory sa používajú pri sanačných a renovačných prácach v interiéri a na stavbách i na dezinfekciu vzduchu uzavretých priestorov. Používajú sa predovšetkým v autodielňach, hotelierstve, v sanitárnych zariadeniach a odpadových priestoroch, ale sú tiež vhodné na odstránenie zápachu z cigariet alebo zvierat napríklad vo vozidlách alebo lodiach.

ozón využívame už aj pri praní bielizne

Priemyselná práčovňa Frankie, ktorá využíva najnovšiu technológiu ozónového prania sa postará o to, aby bola bielizeň čistá, biela a dezinfikovaná. Nenechajte si újsť túto metódu a kontaktujte nás.

Očakávaná doba čistenie podľa veľkosti miestnosti

Čo je to ozón ?

Ozón (označovaný aj ako O3 či trikyslík) je molekula skladajúca sa z troch atómov kyslíka. V stratosfére chráni všetky živočíchy na zemi pred nebezpečným ultrafialovým (UV) žiarením. Ozón je silne reaktívny molekula a reaguje preto ľahko s látkami ako je amoniak. Vďaka tomu zabraňuje existenciu nepríjemných zápachov.

Ako funguje ozónový generátor?

Vzduch je nasávaný po stranách zariadenia cez integrovaný ventilátor. Vnútri generátora je vzduch pomocou filtrovania a vďaka špeciálnej UV lampe zbavovaný zárodkov a baktérií. Následne je vzduch vedený cez zabudovanú keramickú dosku, kde elektrický výboj spolu s kyslíkom sa premieňa v ozón. Odtiaľ je ozón následne vypúšťaný cez prednú časť zariadenia späť do priestoru.

Bezpečnostné upozornenie

Ozón je vo vysokej koncentrácii jedovatý a zdraviu škodlivý. Z tohoto dôvodu je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo nekontrolovateľnému uvoľňovaniu ozónu. Pokiaľ je v prevádzke, nemôže do miestnosti vstupovať ani ľudia a ani zvieratá. Ak je zo závažných dôvodov nutné do miestnosti vstúpiť, je potrebné použiť ochranný oblek a dýchaciu masku. Po čistení je potrebné miestnosť vyvetrať po dobu 15 až 30 minút a následne miestnosť nechať prázdnu  po dobu 2 hodín. Potom sa môže miestnosť normálne využívať.

Vyžiadať cenovú ponuku

Scroll to Top