Upratovanie bytových domov

Zabezpečujeme pravidelné alebo jednorázové údržbové upratovanie bytových domov vrátane výťahu, schodiska a vstupu do domu. Frekvenciu upratovania je možné nastaviť podľa potreby buď 1x mesačne alebo až 5x týždenne.

V súčasnosti sa staráme o čistotu a poriadok v 495 bytových vchodoch.

Najžiadanejšia ponuka činností:

Vzorová cenová ponuka

1 x týždenne :

1 x mesačne :

1 x polročne :

Orientačná cena : ( 1 x týždenne )

Ceny sú orientačné. Pre konečnú ponuku nás kontaktujte na e-mailovú adresu sluzbyfrankie4@gmail.com alebo telefonicky 0951 647 728. Cena závisí od počtu bytov, frekvencie upratovania a od druhov činností o ktoré nás požiadate.

Kontaktujte nás pre vytvorenie nezáväznej cenovej ponuky

Scroll to Top