Upratovanie bytových domov

Zabezpečujeme pravidelné alebo jednorázové údržbové upratovanie bytových domov vrátane výťahu, schodiska a vstupu do domu. Frekvenciu upratovania je možné nastaviť podľa potreby buď 1x mesačne alebo až 5x týždenne.

Najžiadanejšia ponuka činností:

Vzorová cenová ponuka

1 x týždenne :

1 x mesačne :

1 x polročne :

Orientačná cena : ( 1 x zýždenne )

Ceny sú orientačné. Pre konečnú ponuku nás kontaktujte na e-mailovú adresu alebo telefonicky. Cena závisí od počtu bytov, frekvencie upratovania a od druhov činností o ktoré nás požiadate.

V súčasnosti sa staráme o čistotu v 395 bytových domoch.

Kontaktujte nás pre vytvorenie nezáväznej cenovej ponuky

Scroll to Top