Fakturačné údaje:

Služby frankie s.r.o

Adresa: Konopná ul.3062/4   93405 Levice
IČO: 50 686 666
DIČ: 212 041 8267

Mobil :
František Kosorín ( konateľ )  – 0915 403 569
Emília Lukáčová ( quality manager )  – 0914 223 547

Web : www.sluzby-frankie.sk

E-mail : sluzbyfrankie@gmail.com